fbpx
penzion na faře

Restaurace otevřená dle nařízení vlády pro Covid 19

Pravidla a doporučení Covid-19

Neplatí již žádné omezení otevírací doby. Ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny je nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94%
(třída FFP2 / KN 95), při konzumaci jídla a pití je možné ho odložit.

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

·      Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

·      U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících
(kromě  osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.

·      Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce.

·      Výjimku mají oslavy svatby, uzavření registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu.

·      Provozovatel musí zajistit, že budou zákazníci u vstupu informování o níže popsaných pravidlech vstupu (očkování/prodělané onemocnění/test).

·      Zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) může vstoupit na zahrádku i do vnitřních prostor stravovacího zařízení pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygieniky
nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Tyto podmínky se nevztahují na stravovací služby,
které nejsou pro veřejnost.

 

OBECNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Pokud si půjdete koupit jídlo s sebou či z výdejního okénka, mějte po celou dobu chirurgickou roušku, respirátor, či jinou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94%, vždy však musí být ochrana bez výdechového ventilu. Dodržujte min. 1,5 m rozestupy od ostatních zákazníků i zaměstnanců restaurace, používejte desinfekci a upřednostňujte platbu kartou.